Abonnementsbetingelser for gaveabonnementer

Bestilling af gavekort

Gavekort købes og betales via hjemmesiden shop.nordjyske.dk.

Gavekort kan købes til produkterne: Digital, Weekend eller Hele ugen.

Umiddelbart efter køb sendes kvittering på køb samt link til gavekortet pr. mail, som du selv skal udskrive. Modtager du ikke denne kvittering skal du kontakte kundeservice. Har du tilvalgt gaveæske, så vil denne som udgangspunkt blive sendt med DAO. Leveringstiden kan være op til 5 dage fra bestillingstidspunktet. Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i leveringen.

Du er forpligtet til at oplyse en korrekt e-mailadresse samt evt. postadresse til leveringen. Hvis adressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder Det Nordjyske Mediehus sig retten til at tilbageholde leveringen af gavekortet samt gaveæske. I mailen får du informationer vedrørende indløsning, og oplysninger herom vil ligeledes fremgå af gavekortet. Du skal være minimum 18 år for at købe et gavekort, og modtageren af gavekortet skal ligeledes være minimum 18 år.


Betingelser
Ved bestilling af gavekort til den fysiske avis kan abonnementet kun oprettes til adresser i avisens udgivelsesområde.

Gaveabonnementer er underlagt NORDJYSKE Stiftstidende, NORDJYSKE Stiftstidende e-avis og NORDJYSKE Historiske Avisarkiv almindelige handels- og abonnementsbetingelser, medmindre nærværende betingelser har ændret vilkår i forhold til Standardbetingelserne. Nærværende gavekortsbetingelser har derfor forrang i forhold til Standardbetingelserne.

Gavekort kan ikke benyttes til betaling af andre produkter eller ombyttes til kontanter. Gaveabonnementer er specialtilbud, derfor kan disse kun benyttes hvis du, eller din husstand, ikke har haft et abonnement hos os inden for de seneste 6 måneder på det tidspunkt, hvor du ønsker at aktivere gaveabonnementet. 

Gaveabonnementer kan ikke flyttes til en anden leveringsadresse, og såfremt dit abonnement på Weekend eller Hele Ugen pauses i gaveperioden, vil du ikke blive krediteret herfor. Manglende leveringer krediteres ikke på gaveabonnementer.

Gaveabonnementer udløber automatisk efter gaveperioden.

Gavekortet er gyldigt 3 år fra købsdatoen.

Betaling
Beløbet for dit køb af gavekort bliver trukket fra dit betalingskort straks efter, bestillingen er gennemført. 

Det er gældende for alle produkttyper: Digital, Weekend og Hele ugen, at der ikke er moms på abonnementet. 

Fortrydelsesret
Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvitteringen på dit køb af gaveabonnement.

Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked om dette til Kundeservice inden udløb af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på www.nordjyske.dk under typiske spørgsmål og yderligere hjælp. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Det Nordjyske Mediehus ikke tilbagebetaler abonnementsbetaling for leverede aviser, hvis gaveabonnementet er taget i brug. Har du tegnet et abonnement på e-avisen gælder fortrydelsesretten ikke, hvis gaveabonnementet er taget i brug.

Behandling af personoplysninger
Oplysninger, som er indhentet ved køb samt ved gavemodtagerens bruger oprettelse, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning og Det Nordjyske Mediehus´ Privatlivspolitik. Den data¬ansvarlige er Det Nordjyske Mediehus, og du er, som forbruger, altid berettiget til at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede op¬lysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes og er i henhold til gældende lovgivning. Se vores Privatlivspolitik her.

Kundeservice og kontaktoplysninger
Har du brug for at kontakte Kundeservice, kan du ringe på telefonnummer 9935 3434.
Mandag – torsdag kl. 07.00-15.30
Fredag kl. 07.00-15.00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00–10.30.

Du er også velkommen til at sende en mail på kundeservice@dnmh.dk

Det Nordjyske Mediehus
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
CVR 18096641

Klager og mangler
Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice og hvis der ikke kan findes en fælles løsning, kan du henvende dig til Center for Klageløsning. Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

Version: Seneste opdatering 27. jan 2022